twitter button

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums var apkopot, ja izmantojat mūsu tīmekļa vietni www.loze.lv, un kā notiek šīs informācijas apstrāde.

Tīmekļa vietnes www.loze.lv īpašnieks un uzturētājs ir ZAB “Loze & Partneri” KS, PVN reģ. Nr.LV40203351377, adrese: Kr. Valdemāra ielā 33-5, Rīgā, LV-1010, Latvija.

Informācija par Jums tiks apkopota, ja to iesniegsiet, aizpildot mūsu tīmekļa vietnē pieejamo saziņas formu. Šo informāciju par Jums izmantosim tikai norādītajiem nolūkiem.

Caur mūsu tīmekļa vietni uzdoto jautājumu apstrādes nolūkos mēs par Jums apkopojam šādu informāciju: Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa Nr. un jautājuma teksts. Minētā informācija tiks saglabāta 2 (divus) gadus pēc Jūsu jautājuma saņemšanas.

Jums ir tiesības piekļūt informācijai, ko mēs apstrādājam par Jums, lai šādu informāciju izlabotu, dzēstu vai nobloķētu, kā arī iebilst pret informācijas apstrādes darbībām. Lai šīs tiesības izmantotu, Jums jāiesniedz rakstisks lūgums, nosūtot to uz e-pastu: loze@loze.lv.

Informāciju, kas par Jums apkopota, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, administrē un apstrādā ZAB “Loze & Partneri” KS. Mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai Jūsu sniegto informāciju aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļūšanu tai, kā arī pret visām pārējām nelikumīgām tās apstrādes formām.

Informējam, ka mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, par kuru privātuma politiku mēs neesam atbildīgi. Mēs darām visu iespējamo, lai saites uz citām tīmekļa vietnēm būtu skaidri saprotamas.