twitter button

Būtiski jaunumi patērētāju tiesību aizsardzībai Eiropas Savienībā – tiks ieviestas patērētāju kolektīvās prasības!