twitter button

ES IEKŠĒJO DIL (divpusējo ieguldījumu līgumu) BEIGAS?