twitter button

Jānis Loze, profesionāls patentpilnvarnieks